Ο ΣΕΕΤ είναι από τους μακροβιότερους Εμπορικούς Συνδέσμους Επιχειρήσεων του κλάδου των τροφίμων της χώρας, με συνεχή δράση και παρουσία από το 1932. Η αρχική του επωνυμία ήταν «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΣ ΑΘΗΝΩΝ». Από το 2008, με την είσοδο βιομηχανικών και εμπορικών επιχειρήσεων από όλη την Ελλάδα, o σύλλογος μετονομάστηκε σε «Σύνδεσμος Ελληνικών Επιχειρήσεων Τροφίμων».

 

Κατά τη διάρκεια των 90 και πλέον ετών, σπουδαίοι επιχειρηματίες διατέλεσαν πρόεδροι του συνδέσμου μας σφραγίζοντας με την πολύτιμη συμβολή τους την ιστορία μας.  Ενδεικτικά αναφέρουμε τον Παντελή Παντελιάδη με θητεία Χ ετών (19ΧΧ-ΧΧΧΧ), τον Αλέκο Βερόπουλο ( 19ΧΧ-ΧΧΧΧ) και τον εν ζωή Επίτιμο Πρόεδρο μας Μιλτιάδη Μαρουλίδη (19ΧΧ-20ΧΧ).

 

Ο ΣΕΕΤ σήμερα εκπροσωπεί σφαιρικά τον κλάδο των τροφίμων και ποτών της ελληνικής αγοράς, έναν από τους σημαντικότερους πυλώνες της Ελληνικής οικονομίας. Στα μέλη του συγκαταλέγονται βιομηχανίες τροφίμων, εταιρείες εισαγωγής-διανομής τροφίμων καθώς και αλυσίδες super market. Σύμφωνα με το καταστατικό, μέλη του Συνδέσμου μπορούν να γίνουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και ασκούν δραστηριότητα σχετική με τρόφιμα με την ευρύτερη έννοια: Παραγωγοί, Εισαγωγείς, Έμποροι, Διακινητές τροφίμων, Εταιρίες διανομής, Αντιπρόσωποι οίκων εσωτερικού ή εξωτερικού.

 

Σκοποί του ΣΕΕΤ είναι η παρακολούθηση θεμάτων που σχετίζονται με τον κλάδο τροφίμων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, η ανάδειξη, προβολή και αντιμετώπιση ζητημάτων και προβλημάτων που απασχολούν τις επιχειρήσεις τροφίμων, η προάσπιση των συμφερόντων των μελών του Συνδέσμου και η συλλογική εκπροσώπηση τους ενώπιον των Δημοσίων Αρχών, Δικαστηρίων και Συλλογικών Οργάνων, καθώς και η ανάπτυξη πνεύματος συναδελφικότητας μεταξύ των μελών