Επικοινωνία

Πλατεία Θεάτρου 24 – 1oς όροφος

105 52 Αθήνα

Τ: 210 3211 151 – 210 3251 030

F: 210 3251 030

Ε: syntrof@otenet.gr