ΠΑΣΣΑΛΗΣ Γ. & Ι. ΑΕΒΕ

m

ΠΑΣΣΑΛΗΣ Γ. & Ι. ΑΕΒΕ

Εισαγωγές- Αντιπροσωπείες

Πέτρου Ράλλη 97, Άγ. Ιωάννης Ρέντης, ΤΚ 18233

Τ: 210 9429162

F: 210 9400285

E: company@passalis.gr