ΚΟΡΕ ΑΕ

m

ΚΟΡΕ ΑΕ

Ανώνυμος Εταιρεία Εμπορίας, Παραγωγής, Διανομής Ελαιούχων Προϊόντων

Αιγέα 64, Κορωπί, ΤΚ 19 400

Τ: 210 5694512

F: 210 56 22 182

E: info@kore.gr