ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕΒΕ

m

ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕΒΕ

Βιομηχανία

Ανδρέα Συγγρού 48, Μαρούσι, ΤΚ 151 26

Τ: 210 6143841

F: 210 61 43 849

E: grammateia-ath@conva.gr