ΚΑΡΑΓΕΩΡΠΟΥ ΑΦΟΙ-3Α ΑΕ

m

ΚΑΡΑΓΕΩΡΠΟΥ ΑΦΟΙ-3Α ΑΕ

Βιομηχανία Τυποποιημένων Οσπρίων

Πάροδος Ορφέως 143, Ρουφ, ΤΚ 118 55

Τ: 210 3405600

F: 210 34 51 581

E: 3alfa@3alfa.gr