ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση- Εκλογή νέου Δ.Σ.

prosklisi-eklogi-neoy-ds

14.04.22

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Ελληνικών Επιχειρήσεων Τροφίμων, προσκαλεί τα μέλη του σε ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 13 του Καταστατικού του, που θα γίνει στις 4 Μαΐου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 4:00, στα Γραφεία του Προέδρου κ. Βαγγέλη Πασσαλή, Γλαύκου 21, Π. Φάληρο.  Όσοι επιθυμούν να εκθέσουν υποψηφιότητα για την εκλογή τους στο Δ.Σ. οφείλουν να δηλώσουν αυτό εγγράφως στο Σύνδεσμο 3 ημέρες πριν από την πρώτη ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης δηλαδή μέχρι 21 Απριλίου 2022, ημέρα Μ. Πέμπτη.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.- Έκθεση Πεπραγμένων και Απολογισμός Ταμειακής διαχείρισης 2021.

2.- Προϋπολογισμός Εσόδων Εξόδων 2022.

3.-΄Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής για την Ταμειακή διαχείριση.

4.- Συζήτηση για τα παραπάνω και απαλλαγή του απερχόμενου Δ.Σ.

5.- Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. και Εξελεγκτικής  Επιτροπής

Η πρώτη ημερομηνία σύγκλησης της Γεν. Συνέλευσης είναι η 26 Απριλίου 2022  ημέρα  Τρίτη  και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα εφόσον παρίσταται το 1/2 του όλου αριθμού των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου. Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας στην πρώτη Συνέλευση καλείται δεύτερη στις 30 Απριλίου 2019 ημέρα  Σάββατο με τα αυτά θέματα στην οποία απαιτείται απαρτία του  1/3 τουλάχιστον του όλου αριθμού  των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου και σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας και κατά την  δεύτερη Γεν. Συνέλευση τότε καλείται τρίτη Γεν. Συνέλευση στις 4 Μαΐου 2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 4:00 με τα αυτά πάντοτε θέματα ημερήσιας διάταξης και στον αυτό χώρο και βρίσκεται σε απαρτία με οσαδήποτε και αν είναι τα παρόντα μέλη.

Οι επιχειρήσεις που λειτουργούν με μορφή Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου ΑΕ, ΟΕ, ΕΠΕ κλπ, πρέπει να ορίσουν με έγγραφό τους τον εκπρόσωπό τους για την Γενική Συνέλευση.