ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ ΑΕ

m

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ ΑΕ

Γαλακτοβιομηχανία

16 χιλ.Λάρισας-Θεσ/νίκης, Λάρισα, ΤΚ 41002

Τ: 2410-541160-3

F: 2410-541164

E: info@olympos.gr