ΜΕΛΗ

ΜΕΛΗ

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΒΕΕ  
Βασ. Μελισσηνός  
Ζήνωνος 5           
Χαλάνδρι
15234    

AΘΗΝΑΙΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΑΕ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΥΘΟΥ   
J. van Herpen   
Κηφισού 107                                                   
Αιγάλεω 122 41

210 5384911   
210 3471904   
m.-maurikakis@heineken.com   
www.athenianbrewery.gr

ΑΜΜ EXCLUSIVE BRANDS Α.Ε ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ – ΑΝΤ/ΠΕΙΕΣ
Ιωαν. Μακρής
Ασκληπιού 2        
Νέα Ιωννία 14231

210 27 23 343
210 27 23 242fax
ymakris@ammbrands.gr
www.ammbrands.gr