Ανακοίνωση – Αίτημα Υπαγωγής Κατηγοριών Τροφίμων στον χαμηλότερο Συντελεστή ΦΠΑ

07.11.19

Στα πλαίσια των αλλαγών συντελεστών ΦΠΑ, προκειμένου ο ΣΕΕΤ να υποβάλει αίτημα προς τα αρμόδια Υπουργεία περί υπαγωγής κατηγοριών τροφίμων στην χαμηλή κατηγορία ΦΠΑ, καλούμε τα μέλη μας να μας αποστείλουν με σχετική τεκμηρίωση τις κατηγορίες τροφίμων (και τις δασμολογικές τους κλάσεις) προς ένταξη στην χαμηλότερη κατηγορία ΦΠΑ. Παρακαλούμε για την αποστολή των απαντήσεων μέχρι την Παρασκευή 22/11/2019.